Smjerovi

Web Dizajn - je zanimanje koje je danas, slobodno možemo reći, jedno od najtraženijih. Ne postoji kompanija danas koja ne posjeduje web stranicu. Na ovom smjeru u našoj školi učenici stiču osnovna znanja o HTML-u, PHP-u kao i o Dreamweaver-u, Flash-u, Photoshop-u, Web Expression-u i drugim programima i programskim jezicima potrebnim za kvalitetno kreiranje jedne web stranice.
Učenici na ovom smjeru ispoljavaju svoje ideje i zatim ih realizuju kroz web stranice. Praktična nastava na ovom smjeru učenicima pruža enormne mogućnosti i otkriva im jedinstven svijet web dizajniranja.

Priprema - Grafički tehničar pripreme je osoba koja je neophodna za realizaciju grafičkog proizvoda. Grafička priprema je, zapravo, prva faza cjelokupnog procesa izrade nekog grafičkog proizvoda.
Učenici na ovom smjeru stiču znanja o oblikovanju grafičkih informacija i pripremi samog grafičkog proizvoda te se upoznaju sa tehnikama za obradu informacija koje su namijenjene za štampu. Sav ovaj proces sada se vrši digitalno, odnosno na računarima. Na praktičnoj nastavi učenici imaju mogućnosti da ispolje veći dijapazon svojih ideja.

Fotograf za medije - Fotograf za medije je zanimanje koje mnoge učenike privlači. Na ovom smjeru učenici stiču znanja o nastanku prve fotografije, prvih fotoaparata, izradi negativ materijala, svim vrstama i načinima obrade i snimanja i savladavaju osnove kinematografije i videa.

Štampa i Dorada - Grafički tehničar štampe je jedno od zanimanja koje je u današnjici jako traženo. Na ovom smjeru učenici stiču znanja, ali što je još važnije, i praksu u grafičkoj proizvodnji od strane stručnih osoba. Razvijaju sposobnosti za izradu konkretnih zadataka na štamparskim mašinama, zatim estetski se usavršavaju, što će se odraziti na njihovim kreacijama i proizvodima. Grafički tehničar dorade je jedno jako kreativno zanimanje koje učenicima pruža mogućnost da ispolje svoje ideje. Ovaj smjer se bazira na učešću u grafičkoj proizvodnji pri finaliziranju grafičkog proizvoda.

Multimedija i Komercijala - Multimedija je najnoviji smjer u našoj školi i objedinjuje nekoliko smjerova u jednu cjelinu. Ovaj smjer privlači dosta pažnje učenicima jer nudi mnoge kvalitete. Prije svega, multimedija je širok dijapazon pojmova koji spaja tekst, sliku i zvuk u jednu cjelinu. Grafičko komercijalno područje osposobljava učenika da budu jedna vrsta ekonomiste. Ovo područje se zasniva na sticanju znanja grafičkih operacija na osnovu kojih po fazama rada, komercijalista određuje cijenu grafičkih proizvoda.

  •