Web dizajneri

Web dizajn je zanimanje koje je danas, slobodno možemo reći, jedno od najtraženijih. Ne postoji kompanija danas koja ne posjeduje web stranicu. Na ovom smjeru u našoj školi učenici stiču osnovna znanja o HTML-u, PHP-u kao i o Dreamweaver-u, Flash-u, Photoshop-u, Web Expression-u i u drugim programima i programskim jezicima potrebnim za kvalitetno kreiranje jedne web stranice.
Učenici na ovom smjeru ispoljavaju svoje ideje i zatim ih realizuju kroz web stranice. Praktična nastava na ovom smjeru učenicima pruža enormne mogućnosti i otkriva im jedinstven svijet web dizajniranja.
 

 
 

Učenici Web dizajna

Radovi web dizajnera

 

1. Bećirović Amra
2. Bekto Anesa
3. Bešović Almir
4. Budnjo Mirsad
5. Čengić Amra
6. Ćatović Emir
7. Ćorović Džana
8. Džakmić Džemal
9. Đipa Kenan
10. Hadžić Ahmed
11. Hadžimuratović Benjamin
12. Hodžić Adnan
13. Hodžić Vildan
14. Kešmer Amina
15. Klačar Esad
16. Kljuno Benjamin
17. Lokvančić Bakir
18. Mehmedović Adil
19. Mehović Admir
20. Merdanović Amina
21. Mulaomerović Ismet
22. Paleta Nejra
23. Papučić Hidajet
24. Podgorica Mirnes
25. Ridžić Mirsada
26. Rožajac Vedad
27. Sejmenović Mubina
28. Svraka Elda
29. Šahinpašić Sara
30. Šljivo Izudin
31. Valjevac Edin

 

 
 


Ostale radove web dizajnera možete pogledati ovdje: http://sgtss.com.ba/