Web dizajn kao profesija budućnosti

Web dizajn je veoma popularna i tražena dijelatnost današnjice, koja pokazuje rastući potencijal.

Web je veoma živ medij koji se razvija tehnološki i estetski - način korišćenja i kreiranja web-a će se zasigurno mijenjati u budućnosti, ali potreba za web dizajnerom kao osobi koja kreira vizuelni interfejs, tek dobija svoje značenje. Veliki izazovi nas očekuju - interakcija, korisnički orijentisan dizajn i modularan dizajn su samo neki od pojmova koji predstavljaju fokus aktuelnih istraživanja u oblasti web dizajna.