Šta je to SEO?

SEO ili optimizacija za tražilice je metodologija koja se sastoji od različitih strategija i tehnika pomoću kojih se povećava posjećenost neke internetske stranice na način da se pozicionira visoko u rezultatima pretraga na nekoj tražilici (čitaj "Google" s obzirom da prema statistikama više od 95% internetskih korisnika u Hrvatskoj koristi Google kao zadani i pouzdani pretraživač). Pravilno optimizirana internetska stranica vodi računa o dostupnosti tražilica kako bi je mogle "pročitati" i zaključiti što se na njoj nalazi, te povećava šanse za boljim pozicijama. Naravno, što je internetska stranica više pozicionirana, to je veća vjerojatnost da će je posjetiti veći broj ljudi.

Prije svega razmislimo o našim osobnim internetskim navikama. Kada želimo pronaći neku informaciju na internetu, instinktivno koristimo tražilicu jer je to najbrži i naj jednostavniji način kako doći do nje. Kada nam se prikažu rezultati pretrage vrlo je vjerojatno da ćemo kliknuti na jedan od ponuđenih linkova jer su relevantni za naš upit, a mi smo sretni što ćemo na lak i brzi način doći do kvalitetne informacije.

To je u pravilu i jedan od ciljeva optimizacije internetske stranice za tražilice. Optimizirati internetsku stranicu na temelju ključnih riječi sa što relevantnijim i pravilno strukturiranim i podešenim sadržajem, kako bi je tražilice ponudile u rezultatima pretraga.

Postoje 3 glavna koraka u SEO procesu ili optimizaciji za tražilice:

Prvi je korak, kao i u svakom poslovanju identifikacija ciljanog tržišta. U ovom prvom koraku ne samo da se postavljaju ciljevi koje želimo postići sa internetskom stranicom nego se analizira i konkurencija koja postoji na internetu u tom dijelu niše. Analiza konkurencije pomaže nam isto tako kod odabira strategije koju ćemo primjeniti i na koji način dominirati u nekom određenom sektoru interneta, te određivanju količine vremena koje moramo utrošiti da postignemo željeni rezultat.

Drugi korak je određivanje radnji koje će se poduzeti kako bi se internetska stranica pozicionirala što više u rezultatima pretraga za ključne riječi koje koristi određena ciljana skupina. To podrazumijeva pravilnu izradu internetske stranice od početka do kraja, kao i pravilnu prilagodbu za tražilice. Isto tako podrazumijeva i off site aktivnosti (dolazni linkovi) koje su bitan signal Googleu u području određivanja autoriteta stranice. Najbolji način za to je pisanje kvalitetnih blog članaka. Statistika pokazuje da internetske stranice koje imaju blog u pravilu dobivaju 7X više posjetitelja od stranica koje su statične i koje nemaju blog. U prošlosti su se koristile razne off page tehnike sa kojima se moglo postizati odlične rezultate ali s obzirom na kvalitetu Google algoritama većina tih tehnika više se ne koristi. Google želi da svi povratni linkovi dolaze prirodno,a to se može postići jedino kvalitetnim sadržajem i autoritetom stranice u određenoj niši.

Treći korak je redovito praćenje rezultata i prilagodba potrebnih izmjena unutar područja optimizacije internetske stranice za određene ključne riječi.