Web Dizajn je zanimanje koje je danas, slobodno možemo reći, jedno od najtraženijih. Ne postoji kompanija danas koja ne posjeduje web stranicu. Na ovom smjeru u našoj školi izučava se:


CSS je kratica za Cascading Style Sheets. CSS je jezik za oblikovanje stila koji određuje izgled HTML dokumenta. Npr. CSS može određivati vrstu slova, boje, margine, crte, visinu, širinu, pozadinsku sliku, napredno pozicioniranje i štošta drugo. Dolazak CSS-a mnogi smatraju prekretnicom u web dizajnu jer je omogućio developerima - programerima da kontrolišu stilove i izgled više HTML stranica odjednom. Tako da danas developer može definisati jedan stil za neki element i iskoristiti ga na onoliko stranica koliko želi. CSS su izmislili i specificirali ljudi iz W3C-a, a pojavili su se sa HTML-om 4.0 kao rešenje koje je proizašlo iz sve veće potrebe za odvajenjem sadržaja stranice od dizajna.


JavaScript je najpopularniji skriptni jezik na Internetu kojeg podržavaju svi poznatiji preglednici (Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Netscape, Opera). Cilj kreiranja JavaScript jezika bio je dodati interaktivnost HTML stranicama. Skriptni jezici su programski jezici manjih mogućnosti, koji se sastoje od od izvršnog računalnog koda, obično ugrađenog u HTML stranice JavaScript je interpreter, što znači da se skripta izvršava odmah naredbu po naredbu, bez prethodnog prevođenja (compiliranja) cijelog programa i kreiranja izvršne datoteke. JavaScript je javno raspoloživ skriptni jezik (nije potrebna licenca za korištenje).


Adobe Photoshop ili skraćeno samo Photoshop je kompjuterski program za rad sa slikama. U Photoshop programu možete da mjenjate slike ili da napravite nove počevši od praznog platna za crtanje. Pod mjenjanje slike spada: mjenjanje boja, formata, veličine, rezolucije a možete i ukomponovati novu sliku sastavljenu od 2 ili više slika ili njihovih dijelova. Vremenom ovaj program je evaluirao i sada je sastavljen iz 3 dijela: Photoshop, Camera RAW i Adobe Bridge koji funkcionišu zajedno i čine cijelinu. Možete ga koristiti i za kreiranje Internet stranica.nakon njega napravljene su novije verzije, npr. 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 7.0.1, CS, CS2,
CS3, CS4 i najnoviji CS5.


Dreamweaver je program za izradu web strana, koji omogućava vizuelno projektovanje i uređivanje, kao i neposredno pisanje HTML koda. Također, omogućava izradu dinamič?kih web aplikacija koristeći serverske jezike kao što su ASP, ASP.NET, COLD FUZION, MARKUP LANGUAGE (CFML), JSP I PHP. Objedinjavanjem velikih mogućnosti projektovanja i programiranja pruža mnoštvo pogodnosti i poč?etnicima i iskusnijim korisnicima. Dreamweaver se koristi i za pravljenje složenih aplikacija i dinamičkih web prezentacija u kojima se koriste baze podataka, specifično ponašanje servera i Web aplikacija, za njih je neophodno poznavanje gore navedenih serverskih jezika.