Naš restoran "VISOČICA" je dobio naziv po istoimenoj planini. Ukoliko odlučite da posjetite naš restoran, ujedno možete posjetiti i planinu Visočicu koja posjeduje mnogo zanimljivih stvari.

Jedan od najvećih vrhova planine Visočice je svakako "VITO", koje je možda najposjećenije mjesto na ovoj planini. Njegova nadmorska visina iznosi 1960 m, a ono što je interesantno za Vito je to što se na samom vrhu ovog mjesta nalazi izvor pitke vode, koja poslije dugog pješačenja zaista osvježava tijelo.
 


Ispod vrha Vito nalazi se velika pećina poznata u narodu kao "VILINA PEĆINA". 0Nekada davno u toj pećini je kolalo(ašikovalo) 150 djevojaka, prema tome možemo zaključiti da ova pećina posjeduje veliki prostor, i da u sebi sadrži neke posebne čari.

SUBAR, to je mjesto na planini Visočici, koje je prepoznatljivo po velikoj pećini. Prema pričama starih ljudi, u toj pećini, od policije se krio jedan čovjek, koji je bilo stanovnik ovih prostora. U toj pećini se krio oko dvije godine,međutim kada mu je dosadilo da se krije odlučio je da se preda.

PAPRATNI DOL je mjesto na Visočici koje je obogaćeno tzv.paprati, stoga je i samo to mjesto dobilo naziv papratni dol. Na ovom mjestu su nekada davno hercegovci živjeli(samo u ljetnom periodu) kako bi nahranili stoku, tu su sijali razne žitarice. Na ovom mjestu i dan danas postoje zidine tzv.koliba u kojima su provodili vrijeme. Nedaleko od ovog mjesta nalazi se vrelo,sa kojeg su hercegovci nosili vodu.

Planina Visočica je poznata po jezeru koje se nalazi na spomenutoj planini, i u tom jezeru i dan danas pastiri odvode stoku da piju vode.

Na ovom mjestu su ljudi vodili konje na ispašu,i zbog toga se dva vrela,koja se nalaze na Zavodnicama zovu "KONJSKA VRELA".

STREHA je jedan od većih vrhova Visočice, čija je nadmorska visina 1867m . Postoji podatak da je planina Visočica bogata sa 128 izvora vode, a najveći vrh je mjesto poznato pod nazivom "VRH DŽAMIJA".