Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se na dan kada je potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima 1948. i po prvi puta u povijesti čovječanstva priznato pravo svih ljudi na "život, slobodu i sigurnost bez ikakvih razlika". Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se 10. prosinca.
Danas se u svijetu obilježava Međunarodni dan ljudskih prava i 60 godina od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Općoom deklaracijom UN o ljudskim pravima iz 1948. godine se garantuje da su svi ljudi rođeni slobodni, s jednakim dostojanstvom i pravima. Deklaracija je jedan od najznačajnijih dokumenata svjetske organizacije, koja se bori za mir, ali se zalaže i za ostvarenje ljudskih prava. Trend kršenja ljudskih prava u BiH je već duže vrijeme na kontinuirano visokom stepenu.
Loše stanje po pitanju ljudskih prava u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite rezultat je nepostojanja adekvatnih propisa, odnosno njihove neusklađenosti, kojim bi se riješili statusni problemi najugroženijih kategorija građana.BiH se nalazi u jednoj vrlo opasnoj situaciji koju karakterizira neodlučnost ljudi u traženju svojih prava zbog toga što nemaju povjerenja u institucije nadležne za oblast ljudskih prava niti njihove mehanizme.U BiH I dalje postoji potreba za daljnjim reformama u pravosuđu te završetak povratka raseljenih osoba i izbjeglica, poboljšanje zaštite prava nacionalnih manjina, održavanje odgovarajućeg stepena nezavisnosti medija, odnosno slobode izražavanja, kao i dodatnim mjerama za poboljšanje položaja vjerskih zajednica. U narednom periodu očekuje se da i ova prepreka bude otklonjena posebno zbog činjenice da je Zakonom o zabrani diskriminacije BiH ojačana uloga Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH. Prvenstveno jer su „Sva ljudska bića rođena slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima… Svi imaju pravo na život, slobodu i sigurnost… Svi su jednaki pred zakonom.“Ovo su samo neka od načela Deklaracije, a koja su ugrađena u temeljne pravne akte većine modernih država svijeta.