10. decembar - Međunarodni dan ljudskih prava


Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se na dan kada je u Parizu 1948. godine potpisana
Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima i po prvi puta u istoriji čovječanstva priznato pravo svih ljudi na
"život, slobodu i sigurnost... bez ikakvih razlika".Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se 10. decembra/prosinca.
10. decembra se u svijetu obilježava Međunarodni dan ljudskih prava i 63. godina od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Općom deklaracijom UN o ljudskim pravima iz 1948. godine se garantuje da su svi ljudi rođeni slobodni,s jednakim dostojanstvom i pravima. Deklaracija je jedan od najznačajnijih dokumenata svjetske organizacije,koja se bori za mir, ali se zalaže i za ostvarenje ljudskih prava.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH podsjeća javnost da se 10. decembra u BiH i svijetu obilježava
Međunarodni dan ljudskih prava i 62 godine od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.
Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se na dan kada je potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima 1948.
i po prvi puta u povijesti čovječanstva priznato pravo svih ljudi na "život, slobodu i sigurnost... bez ikakvih razlika".

 
 


Početna | Historija | Obilježavanje | Galerija
 Copyrights © 2012 Sva prava zadržana.