Svjetski dan ljudskih prava
obilježit će se u srijedu u Parizu u povodu 60. obljetnice Opće deklaracije o ljudskim pravima koju je 10. decembra 1948. godine usvojila u glavnom gradu Francuske Opća skupština Ujedinjenih naroda.

Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se na dan kada je u Parizu 1948. godine potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima i po prvi puta u istoriji čovječanstva priznato pravo svih ljudi na "život, slobodu i sigurnost... bez ikakvih razlika". Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se 10. decembra/prosinca.

10. decembra se u svijetu obilježava Međunarodni dan ljudskih prava i 63. godina od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Općom deklaracijom UN o ljudskim pravima iz 1948. godine se garantuje da su svi ljudi rođeni slobodni, s jednakim dostojanstvom i pravima. Deklaracija je jedan od najznačajnijih dokumenata svjetske organizacije, koja se bori za mir, ali se zalaže i za ostvarenje ljudskih prava.

10. decembar - Međunarodni dan ljudskih prava
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH podsjeća javnost da se 10. decembra u BiH i svijetu obilježava Međunarodni dan ljudskih prava i 62 godine od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.


Početna | Historija | Obilježavanje | Galerija
 Copyrights © 2012 Sva prava zadržana.