Abadžije

Abadžije su se bavile izradom seoske odjeće od domaćeg platna. Danas se izrađuju dijelovi odjeće kao suveniri.

 

Arakijadžije

Arakijadžije ili kapari postoje u Sarajevu od 16. st. Bave se izradom svih vrsta kapa, ali i tradicionalnih fesova.

 

Izrada predmeta od drveta

Nekada su se predmeti koje proizvode ove zanatlije svakodnevno koristili. Danas se takvi proizvodi koriste kao suveniri.

   

Izrada suvenira

Ove zanatlije se bave izradom skulptura, nakita, ukrasa-suvenira nadahnutih bosanskimfolklorom, gdje nalaze spoj savremenog i tradicionalnog bosanskog likovnog izraza. Pri izradi koriste iskustva i tajne starih drevnih zanata.

Kaligrafi

Kaligrafija se s pravom smatra jednom vrstom umjetnosti. Razne poruke ispisane do savršenstva dovedenim arapskim pismom, predstavljaju prava remek-djela. Izradjuju se na papiru, drvetu.
 

Kovači

Kovački zanat se pojavljuje dosta rano i jedan je od zanata koji izumire. Oni su izrađivali razne predmete od gvožđa i željeza, od dijelova za gradnju kuća do raznih vrsta alata za druge zanate i obradu zemlje.

   

Zlatari

Zlatarski zanat je nastao od kujundžijskog zanata. Danas su zlatari najbrojnije zanatlije na Baščaršiji. Međutim, iako su najbrojniji to ne znači da nisu u teškoj situaciji, jer je nakit koji dolazi iz velikih fabrika iz inostranstva mnogo jeftiniji.

 

Krojački zanat

Krojački zanat u današnjem smislu riječi u čaršiji se pojavljuje sa dolaskom austrougarske mode, ali su se i mnoge terzije prilagodile vremenu ,tako da možemo reći da krojači vode porjeklo od terzija.

 

 

Vezlije

Sarajevski vez je nadaleko poznat. Vezli su se dijelovi nošnje, koje je kasnije dovršavao terzija. Vezilje su radile po kućama i nisu imale zasebne dućane. Tek dolaskom Austro-Ugarske zemaljskavlada otvara vezioničke radionice.
 

 

Sahadžije

Sahadžijski zanat je jedan od rijetkih starih zanata koji će nam biti uvijek potreban. U narodu se kaže:"Dok je ljudi mjeriće se i vrijeme." Naravno, tehnološki napredak u izradi satova uveliko ograničava sahadžije u njihovom poslu, jer je dosta satova danas nemoguće popraviti.

Izrada ćilima i serdžada

Tkanje ćilima na razboju su od davnina radile žene za potrebe kuće i domaćinstva. Predivan spoj boja i šara, na prirodan način bojene vune, postali su umjetnost koja u svakom ćilimu, serdžadi ostavlja dio mašte, ornamentike, duboko utkane u svijest tkalje.
 

Fotografi

Ovo je jedan od zanata gdje tehnološki napredak mnogo uticao na sami opstanak zanatlija. Pojava digitalne fotografije je uveliko olakšala izradu samih fotografija, ali istovremeno smanjila njihovu potražnju jer ljudi sada fotografije čuvaju u elektronskom obliku.